முதல் பார்வையில், கேள்வி விசித்திரமாக இருக்கிறது

எனவே, கேள்வி, நட்பு, மிகவும் பொருத்தமான

ஆண் செக்ஸ், பெண்கள் அரிதாக நட்பு செய்ய, மற்றும் சிறந்த காதலி பொதுவாக ஆகிறது ஒரு பெண்-காதலி. எங்கள் ஆலோசனையை பின்பற்ற, மற்றும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரியாக எப்படி பழக்கப்படுத்திக்கொள்ள ஒரு பெண் பெற ஒரு நல்ல அறிமுகம் மற்றும் நண்பர்கள் செய்ய. அனைவருக்கும் தெரியும் பழமொழி ‘எனக்கு சொல்ல யார் உங்கள் நண்பர் உள்ளது, மற்றும் நான் சொல்ல வேண்டும் நீங்கள் யார் நீங்கள். அனைத்து முதல், நீங்கள் கற்று கொள்ள வேண்டும் ஒரு நண்பர், உங்களை. நான் நினைக்கிறேன், அது இல்லை என்று இந்த காரணம் நீங்கள் இல்லை தொடர்பு? ஒருவேளை நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் ஒரு நண்பர் உங்களை. எனவே, நீங்கள் ஆக வேண்டும் ஒரு சிறிய பிட் சிறந்த, மிகவும் நேசமான, தொடர்பு கொள்ள. பற்றி யோசிக்க நீங்கள் யார், நீங்கள் இருக்கும் நண்பர்கள் உங்களை பார்த்து, உங்களை வெளியே இருந்து. மிக பெரும்பாலும், மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு நண்பர், ஆனால் ஒரு மந்திரக்கோலை-மீட்பு மந்திரக்கோலை, ஒரு மனிதன் செய்து ஆசைகளையும் கூடாது என்பதற்காக, சலித்து எங்காவது செல்ல. நீங்கள் சிகிச்சை இல்லை உங்களை போன்ற மக்கள், அது நல்லது, ஆனால் நீங்கள் தொடர்பு, அது மிகவும் தாமதமாக அதை சரி செய்ய.

ஏன் பெண்கள் பழக்கப்படுத்திக்கொள்ள ஒருவருக்கொருவர்

உண்மையில் உள்ளது என்று நவீன சமூகத்தில் அனைவருக்கும் நினைக்கிறார்கள் அவர்கள் மிகவும் பிஸியாக இருக்கும், சில உண்மையில் பெரும்பாலான நேரம் செலவிட படிக்கும் அல்லது உழைக்கும். ஆனால் கூட நீங்கள் மீண்டும் திரும்ப அல்லது சுற்றி, நீங்கள் நிச்சயமாக நபர் கண்டுபிடிக்க யாருடன் நீங்கள் ஒரு நல்ல நேரம் வேண்டும். அனைத்து பிறகு, அனைத்து முதல், நபர் என்று நீங்கள் ஏற்கனவே தெரியும், மற்றும் நம்பிக்கை ஆக முடியும், ஒரு நண்பர். எங்கள் கடந்த அறிவுரை இது: பழக்கப்படுத்திக்கொள்ள மற்ற பெண்கள் விட மிகவும். வரை காத்திருக்க வேண்டாம் யாரோ வரும் வரை நீங்கள் தான்.

உங்களை காட்ட, நேசமான, நட்பு, புன்னகை

இங்கே ஒரு சில இடங்களில் இது பொருத்தமான இருக்கும் தொடங்க ஒரு புதிய அறிமுகம்

About