முகவரி நாள், ஆண்கள் நிறைய கனவு, ஆனால் மிக சில உள்ளன என்று அந்த பாஸ் நடவடிக்கை (நான் எண்ண வேண்டாம் உறுமினான், இது பாராட்டு, பெண்கள் என இறைச்சி முன் செயலாக்க **** போது அவர்கள் மறுக்கும் நிறுத்த)

ஏன் வெளியே போக வேண்டும் ஒரு கிளப் அல்லது பட்டியில் மற்றும் முகம் நிறைய சிரமங்களை (சத்தம், போட்டி, மது) போது நீங்கள் அதை செய்ய முடியும் சந்திப்புக்களில் தினசரி

நீங்கள் கற்று கொள்ள வேண்டும் எப்படி செய்ய அது என்னை போல

About